21 Kasım 2019 Perşembe

 

SALON A

12:30-13:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Çağhan PEKŞEN

KURSLAR

 

SALON A

  SLEEVE GASTREKTOMİ TEMEL EĞİTİM KURSU
Moderatörler: Halil Özgüç, Özgür Fırat
13:30-13:50  Obezitenin Tanımı-Tarihçesi ve Fizyolojisi
Başar AKSOY
13:50-14:10  Güncel Endikasyonlar-Kontrendikasyonlar
Salih DEMİRELLİ
14:10-14:30 Bariatrik Cerrahide Aletlerin Seçimi ve Ameliyathane Düzeni
Ümit Haluk İLİKLERDEN
14:30-14:50 Operasyon Öncesi Hastanın Değerlendirilmesi ve Hazırlanması
Turgut KARACA
14:50-15:10 Sleeve Gastrektomide Standart Teknik var mıdır?
Evren DİLEKTAŞLI
15:10-15:30 Sleeve Gastrektomide Teknik
Halil ÖZGÜÇ
15:30-15:50  Revizyon Amaçlı Sleeve Gastrektomiler: LAGB sonrası / SG Sonrası      
Özgür FIRAT
 15:50-16:10   Kahve Arası
16:10-16:30 Sleeve Gastrektominin Bariatrik ve Metabolik Sonuçları                           
Münevver MORAN
16:30-16:45 Özel durumlarda Sleeve Gastrektomi (Hiyatal Herni, Barret vb) 
Ersin ÖZTÜRK
16:45-17:05 Sleeve Gastrektomi sonrası Beslenme ve Takip                                                         
Ümit KOÇ
17:05-17:20 Soru Cevap İnteraktif Oturum
17:20-17:40    Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması 
 

SALON B

   GASTRİK BYPASS VE ÖTESİ TEMEL EĞİTİM KURSU 
  Moderatörler: Recep AKTİMUR, Aziz SÜMER 
13:30-14:05 Obezitenin Tanımı- Tarihçesi ve Fizyolojisi                       
Ali Uzunköy
14:05-14:25 Güncel Endikasyonlar-Kontrendikasyonlar                                     
Kadri ÇOLAKOĞLU
14:25-14:40 Preoperatif Hazırlık                                                          
Ömer ALABAZ
14:40-15:00 Roux- n- Y Gastrik Bypass Tekniği                                   
Fakı AKIN
15:00-15:30 Roux- n- Y Gastrik Bypass Tekniğinin Komplikasyonları ve Yönetimi                
Cüneyt KAYAALP
15:30-15:45 Soru Cevap İnteraktif Tartışma
15:45-16:05 Kahve Arası
16:05-16:25 Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Tekniği                                            
Recep AKTİMUR
16:25-16:45 Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Tekniğinin Komplikasyonları ve Yönetimi
Tolga MÜFTÜOĞLU
16:45-17:05 Duodenal Switch'te Standart Teknik var mı?(DS, SADI, SIPS, SADS)
Mahir ÖZMEN, Tolga ŞAHİN, Emre GÜNDOĞDU
17:05-17:25 Sleeve Gastektomi- Bipartisyon Tekniği                                                          
M. Tahir ORUÇ
17:25-17:40 Metabolik Cerrahi Sonrası Beslenme ve Takip                                               
Aygün Kuyumcu
17:40-18:00 Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması 
 

SALON C

  BARİATRİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİM KURSU
  Moderatör : Füsun TERZİOĞLU, Sevilay ŞENOL
13:00-13:20  Dünya'da ve Türkiye'de obezite
Halil ÖZGÜÇ
13:20-13:40  Bariatrik Cerrahide Ameliyat Öncesi Değerlendirme
Endikasyonlar
Kontrendikasyonlar
Gürhan SAKMAN
13:40-14:00  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Yöntemler
Kısıtlayıcı Yöntemler
Malabsorbtif Yöntemler
Kombine Yöntemler
Fatih SÜMER
14:00-14:20  Kahve Arası
14:20-14:40 Bariatrik Cerrahide Multidisipliner Ekipte Hemşirenin Yeri
Zuhal AŞKIN
14:40-15:00 Rehberlere göre Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlığı
Sevilay ŞENOL
15:00-15:20  Bariatrik Cerrahide Alet Seçimi ve Ameliyathane Düzeni
Sebahattin ÇELİK
15:20-15:40   Rehberlere göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sırası Bakımı
Sevilay ERDEN
15:40-16:00  Rehberlere göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sonrası Erken Dönem Bakım
Gülay ALTUN UĞRAŞ
16:00-16:20  Kahve Arası
16:20-16:40  Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme
Serpil YÜKSEL
16:40-17:00 Ameliyat Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar ve Yönetimi
Turgut KARACA
17:00-17:20  Bariatrik Cerrahide Hekim- Hemşire İşbirliği
Derya GEZER
17:20-18:00   Tartışma ve Sertifikaların Dağıtılması
 

SALON D

  BARİATRİK BESLENME KURSU 
  Moderatörler: H Tanju BESLER, Orçun YALAV
13:30-13:45  Obezitenin Tanımı-Tarihçesi-Endikasyonları
Orçun YALAV
13:45-14:05  Dünyada Gıda Kıtlık ve Obezite İlişkisi
Murat DOĞAN
14:05-14:25  Bariatrik Cerrahi İşlemler (Restriktif/Malabsorbtif/Kombine), Riskler ve Komplikasyonlar
Selçuk UZUN
14:25-14:45  Preoperatif Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Halime BESLER
14:45-15:00  Preoperatif diyet gerçekten yararlı mı?
Gizem SAVACI
15:00-15:15  Sleeve Gastrektomi Sonrası Beslenme ve Diyet Önerileri
Dilara İSMAİLOĞLU
15:15-15:30  Malabsorbtif işlemler Sonrası Beslenme ve Diyet Önerileri
Halime BESLER
15:30-15:50 BPD-DS sonrası Beslenme ve Diyet Önerileri
Varlık EROL
15:50-16:10 Kahve Arası
16:10-16:30  Bariatrik Cerrahi Sonrası Vitamin ve Mineral Eksikliği Bulguları                       
H.Tanju BESLER
16:30-16:50  Vitamin ve Mineral Destek Tedavisi 
H.Tanju BESLER
16:50-17:10  Pre-post Operatif Risk: Protein Malnütrisyonu, Önlem ve Tedavisi
Olcay BARIŞ
17:10-17:30  Bariatrik Cerrahi Sonrası Aktif Nutrisyon
Fatma DURAN
17:30-17:50  Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması
 

SALON E

  ROBOTİK BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ KURSU
  Moderatörler: Mahir ÖZMEN, Bilgi BACA
13:00-13:15 DaVinci Cerrahi Sistemi 
CORDAMED
13:15-13:30 Neden Robotik Bariatrik Cerrahi ? (Why robotic bariatric surgery - 10 reasons  )
Mahir ÖZMEN
13:30-13:50 Robotik Sleeve Gastrektomi                                                                                  
Emre GÜNDOĞDU
13:50-14:10 Robotik Minigastrik Bypass                                                                                   
Süleyman ÇETİNKÜNAR
14:10-14:30 Robotik SADI-P /SIPS                                                                                                 
Mahir ÖZMEN
14:30-14:50 Robotik Roux N-Y Gastrik Bypass                                                                              
Bilgi BACA
14:50-15:10 Robotik Revizyonel Bariatrik Cerrahi                                                                            
Mahir ÖZMEN
15:10-15:30 Robotik Cerrahi Sırasında Gelişen Komplikasyonlar ve Yönetimi                         
Halil ALIŞ
15:30-15:50 Robotik Cerrahi Eğitim Programı (How to implement a robotic surgery program )
CORDAMED
15:50-16:05 Kahve Arası
16:05-18:00 Simülatör Eğitimi
Emir GÜLDOĞAN
Süleyman ÇETİNKÜNAR
18:00 Kapanış ve sertifikaların dağıtılması
 

SALON A

19:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Halil ÖZGÜÇ, Kongre Sekreteri
Cüneyt KAYAALP, Kongre Başkanı
M. Mahir ÖZMEN, BMCD Başkanı
Seher DEMİRER, TCD Başkanı