III. Barİatrİk ve Metabolİk Cerrahİ Kongresİ

BMCD 21-24 Kasım 2019, Ela Quality Belek, ANTALYA

KONGREYE DAVET

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 21-24 Kasım 2019 tarihinde üçüncüsü yapılacak olan ulusal kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyarız.

Obezite ve obezite ile ilişkili Tip 2 Diyabetes Mellitus 21. yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarındandır. Obezite prevalansı çok hızlı artmaktadır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi giderek artan hasta ve dolayısıyla cerrahi uygulama sayıları, standart bir eğitimi ve taraflar arasında bilimsel işbirliğini gerektirirken; özellikle bu alanda inanılmaz bir hızda artan bilimsel çalışma, yayın ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi de zorunlu kılmaktadır.

Bariatrik ve metabolik cerrahi işlemleri teknolojik gelişme ve ilerlemeye parelel olarak çogunlukla laparoskopik ve robotik yöntemler kullanılarak uygulanmaktadır. Kongremiz; teknoloji ve cerrahinin buluştuğu kurslar, konferanslar, panelller, canlı yayınlar, uzmanına danışın ve yuvarlak masa tartışmaları ile sizleri kalite ve deneyimiyle yıllarını bu alana vermiş uzmanlarla buluştururken, bariatrik ve metabolik cerrahinin tüm taraflarının temsiliyetini, katkı ve katılımını da amaçlamaktadır.

Antalya’da, Ela Quality Otel’de gerçekleşecek olan kongremize siz değerli meslektaşlarımızın katkıları çok değerlidir. Konfor ve huzurun bir arada buluştuğu bir mekanda, konu ve deneyimli konuşmacıları ile bilimsel, doğal güzellikleri ile görsel şölen yaşatacak kongremize hepinizi bekliyoruz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Halil Özgüç
Dernek Başkanı
Prof. Dr. M. Mahir Özmen

 

KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Cüneyt KAYAALP

KONGRE SEKRETERİ
Halil ÖZGÜÇ

BİLİMSEL SEKRETERYA
Özgür FIRAT
Orçun YALAV
Fatih SÜMER

DÜZENLEME KURULU
M. Mahir ÖZMEN
Cüneyt KAYAALP
Aziz SÜMER
Cem Kaan PARSAK
Halil ÖZGÜÇ
Özgür FIRAT
 Tevfik Tolga ŞAHİN
Recep AKTİMUR
Münevver MORAN
Fakı AKIN
M. Tahir ORUÇ
Evren DİLEKTAŞLI
Süleyman ÇETİNKÜNAR

 


DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

GIANFRANCO SILECCHIA

ANTONIO TORRES [CV, PDF File]

MICHEL GAGNER [CV, PDF File]

SERGIO SANTORO

SALVADOR MORALES CONDE

KAMAL MAHAWAR

 

 

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ela Quality Otel, Antalya’da gerçekleştirilecektir. 

Kongrenin Dili
Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.
Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları Antalya Ela Quality Otel’de 21 Kasım 2019 günü saat 07.00'de açılacak ve tüm kongre süresince 07:00 - 19:00 saatleri arasında açık olacaktır. 

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Türk Tabipler Birliği Sürekli Eğitim Kredi Puanı

Kongremiz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından kredilendirilecektir. TTB kredilerinin geçerli olabilmesi için kongre kayıt masasına TC Kimlik numaranızı yazdırmanızı rica ederiz.

Sergi Alanı
Kongre boyunca ilaç ve medikal cihaz firmaları ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır. 


Katılım Belgesi, Program Kitabı ve Kongre Bildiri CD'si
Katılım belgeleri kongre bitiminde Antalya Ela Quality Otel’de bulunan ana kayıt masasından dağıtılacaktır. Kongre Program Kitabı ve Kongre CD'si kongre çantaları içinde yer alacaktır. 

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Web Sitesi :
www.ubmcd.org
www.tsmbs.org

 

KURSLAR

Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu

Metabolik Cerrahi Temel Eğitim Kursu

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Hemşireliği Kursu

Robotik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kursu

Bariatrik Beslenme Kursu

BİLİMSEL PROGRAM

21.11.2019, Perşembe

SAAT

SALON A

12:30-13:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Çağhan PEKŞEN
KURSLAR
 

SALON A

  SLEEVE GASTREKTOMİ TEMEL EĞİTİM KURSU
  Moderatörler: Halil ÖZGÜÇ, Özgür FIRAT
13:30-13:50  Obezitenin Tanımı-Tarihçesi ve Fizyolojisi
Başar AKSOY
13:50-14:10  Güncel Endikasyonlar-Kontrendikasyonlar
Salih DEMİRELLİ
14:10-14:30 Bariatrik Cerrahide Aletlerin Seçimi ve Ameliyathane Düzeni
Ümit Haluk İLİKLERDEN
14:30-14:50 Operasyon Öncesi Hastanın Değerlendirilmesi ve Hazırlanması
Turgut KARACA
14:50-15:10 Sleeve Gastrektomide Standart Teknik var mıdır?
Cengiz AYDIN
15:10-15:30 Sleeve Gastrektomide Teknik
Halil ÖZGÜÇ
15:30-15:50  Revizyon Amaçlı Sleeve Gastrektomiler: LAGB sonrası / SG Sonrası      
Özgür FIRAT
 15:50-16:10   Kahve Arası
16:10-16:30 Sleeve Gastrektominin Bariatrik ve Metabolik Sonuçları                           
Münevver MORAN
16:30-16:45 Özel durumlarda Sleeve Gastrektomi (Hiyatal Herni, Barret vb) 
Ersin ÖZTÜRK
16:45-17:05 Sleeve Gastrektomi sonrası Beslenme ve Takip                                                         
Ümit KOÇ
17:05-17:20                            
Soru Cevap İnteraktif Oturum
  17:20-17:40    Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması 
 

SALON B

   GASTRİK BYPASS VE ÖTESİ TEMEL EĞİTİM KURSU 
  Moderatörler: Recep AKTİMUR, Aziz SÜMER 
13:30-14:05 Obezitenin Tanımı- Tarihçesi ve Fizyolojisi                       
Ali Uzunköy
14:05-14:25 Güncel Endikasyonlar-Kontrendikasyonlar                                     
Kadri ÇOLAKOĞLU
14:25-14:40 Preoperatif Hazırlık                                                          
Özgen IŞIK
14:40-15:00 Roux- n- Y Gastrik Bypass Tekniği                                   
Fakı AKIN
15:00-15:30 Roux- n- Y Gastrik Bypass Tekniğinin Komplikasyonları ve Yönetimi                
Cüneyt KAYAALP
15:30-15:45 Soru Cevap İnteraktif Tartışma
15:45-16:05 Kahve Arası
16:05-16:25 Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Tekniği                                            
Recep AKTİMUR
16:25-16:45 Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Tekniğinin Komplikasyonları ve Yönetimi
Tolga MÜFTÜOĞLU
16:45-17:05 Duodenal Switch'te Standart Teknik var mı?(DS, SADI, SIPS, SADS)
Mahir ÖZMEN, Emre GÜNDOĞDU
17:05-17:25 Sleeve Gastektomi- Bipartisyon Tekniği                                                          
M. Tahir ORUÇ
17:25-17:40 Metabolik Cerrahi Sonrası Beslenme ve Takip                                               
Aygün KUYUMCU
17:40-18:00 Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması 
 

SALON C

  BARİATRİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİM KURSU
  Moderatör : Füsun TERZİOĞLU, Sebahattin ÇELİK
13:00-13:20  Dünya'da ve Türkiye'de obezite
Halil ÖZGÜÇ
13:20-13:40  Bariatrik Cerrahide Ameliyat Öncesi Değerlendirme
Endikasyonlar
Kontrendikasyonlar
Gürhan SAKMAN
13:40-14:00  Bariatrik Cerrahide Alet Seçimi ve Ameliyathane Düzeni
Sebahattin ÇELİK
14:00-14:20  Kahve Arası
14:20-14:40 Bariatrik Cerrahide Multidisipliner Ekipte Hemşirenin Yeri
Zuhal AŞKIN
14:40-15:00 Rehberlere göre Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlığı
Varlık EROL
15:00-15:20  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Yöntemler
Kısıtlayıcı Yöntemler
Malabsorbtif Yöntemler
Kombine Yöntemler
Fatih SÜMER
15:20-15:40   Rehberlere göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sırası Bakımı
Sevilay ERDEN
15:40-16:00  Rehberlere göre Hemşire Gözüyle Ameliyat Sonrası Erken Dönem Bakım
Gülay ALTUN UĞRAŞ
16:00-16:20  Kahve Arası
16:20-16:40  Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme
Serpil YÜKSEL
16:40-17:00   Ameliyat Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar ve Yönetimi
Toygar TOYDEMİR
17:00-17:20  Bariatrik Cerrahide Hekim- Hemşire İşbirliği
Derya GEZER
17:20-18:00   Tartışma ve Sertifikaların Dağıtılması
 

SALON D

  BARİATRİK BESLENME KURSU 
  Moderatörler: H Tanju BESLER, Orçun YALAV
13:30-13:50  Obezitenin Tanımı-Tarihçesi-Endikasyonları
Orçun YALAV
13:50-14:10  Bariatrik Cerrahi İşlemler (Restriktif/Malabsorbtif/Kombine), Riskler ve Komplikasyonlar
Selçuk UZUN
14:10-14:30  Bariatrik Cerrahide Pre- ve Post- Operatif Dönemde Beslenme Yönetimi
Halime BESLER
14:30-14:50  Preoperatif diyet gerçekten yararlı mı?
Gizem SAVACI
14:50-15:10 Sleeve Gastrektomi Sonrası Beslenme ve Diyet Önerileri
Orçun YALAV
15:10-15:30  BPD-DS sonrası Beslenme ve Diyet Önerileri
Varlık EROL
15:30-15:50 Makro- ve Mikro Besin Ögeleri ve Gıda Takviyeleri
H.Tanju BESLER
15:50-16:10 Kahve Arası
16:10-16:30  Bariatrik Cerrahide Biyokimyasal ve Metabolik İzlem
H.Tanju BESLER                 
16:30-16:50  Pre-post Operatif Risk: Protein Malnütrisyonu, Önlem ve Tedavisi
Olcay BARIŞ
16:50-17:10  Bariatrik Cerrahi Sonrası Aktif Nutrisyon
Fatma TURANLI
17:10-17:30  Bariatrik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Vücut Ağırlığında Olası Artışlarla Nasıl Başa Çıkılabilir?
Güler TOSUNBAYRAKTAR  
17:30-17:50  Kapanış ve Sertifikaların Dağıtılması
 

SALON E

  ROBOTİK BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ KURSU
  Moderatörler: Mahir ÖZMEN, Bilgi BACA
13:00-13:15      DaVinci Robotik Cerrahi Sistemi  ve Yenilikler
CORDAMED                                                      
13:15-13:30      Neden Robotik Bariatrik Cerrahi ? (Why robotic bariatric surgery - 10 reasons  )
Mahir ÖZMEN
13:30-13:50      Robotik Sleeve Gastrektomi                                                                                  
Emre GÜNDOĞDU
13:50-14:10     Robotik Minigastrik Bypass                                                                                   
Mahir ÖZMEN
14:10-14:30     Robotik SADS                                                                                               
Mahir ÖZMEN
14:30-14:50      Robotik Roux N-Y Gastrik Bypass                                                                              
Bilgi BACA
14:50-15:10      Robotik Revizyonel Bariatrik Cerrahi                                                                            
Emre GÜNDOĞDU
15:10-15:30    Robotik Cerrahi Sırasında Gelişen Komplikasyonlar ve Yönetimi                         
Halil ALIŞ
15:30-15:50    Robotik Cerrahi Eğitim Programı (How to implement a robotic surgery program )
CORDAMED
15:50-16:05 Kahve Arası
16:05-18:00 Simülatör Eğitimi( Uygulamalar Kongre Boyunca Devam Edecektir)
Emre GÜNDOĞDU
Emir GÜLDOĞAN
Süleyman ÇETİNKÜNAR
18:00 Kapanış ve sertifikaların dağıtılması
 

SALON A

19:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Halil ÖZGÜÇ, Kongre Sekreteri
Cüneyt KAYAALP, Kongre Başkanı
M. Mahir ÖZMEN, BMCD Başkanı
Seher DEMİRER, TCD Başkanı


22.11.2019, Cuma

 

SALON A

 
07:45-08:30 Uzman ile Kahvaltı
Sleeve Gastrektomi
Michel GAGNER, Mahir ÖZMEN, Halil ÖZGÜÇ
08:30-10:05 PANEL
Sleeve Gastrektomi
Moderatörler: Halil ÖZGÜÇ, Halil COŞKUN
08:30-08:50 Sleeve Gastrektomide Kabul Edilebilir Standart Cerrahi Teknik var mıdır?
Halil COŞKUN
08:50-09:10 Sleve Gastrektomi Başarısı-başarısızlığı öngörülebilir mi?
M Tahir ORUÇ
09:10-09:30 Sleeve Gastrektomide Rezidüel Volüm Önemli mi?
Tolga MÜFTÜOĞLU
09:30-09:50 Sleeve Gastrektominin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları
Aydemir ÖLMEZ
09:50-10:05 Tartışma
10:05-10:45 KONFERANS
Moderatör: Aziz SÜMER, Ahmet Türkçapar
  Is there an association between esophageal cancer and Sleeve Gastrectomy?
Michel GAGNER
10:45-11:05 KAHVE ARASI
11:05-11:45 KONFERANS
Moderatör: Selçuk MERCAN
  Aynı seansta İnsizyonel Herni onarımı ve Obezite Cerrahisi
Ediz ALTINLI
11:45-13:00 PANEL
Sleeve Gastrektomi Komplikasyonları ve Yönetimi
Moderatörler: Halil ALIŞ, Turgut İPEK
11:45-12:00 Sleeve Gastrektomi Sonrası Kanama Nedenleri, Önlenmesi ve Yönetimi
Turgut İPEK
12:00-12:15 Sleeve Gastrektomi sonrası Kaçak/Stenoz: Hangi Stent ne kadar Kalmalı?
Halil ALIŞ
12:15-12:30 Sleeve Gastrektomi Kaçaklarında Erken Bypass?
Samet YARDIMCI
12:30-12:45 Sleeve Gastrektomi Sonrası Reflux, Barrett, Kanser
Taner YİĞİT
12:45-13:00 Tartışma
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:30 UYDU SEMPOZYUMU
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sonrası Ekzokrin   Pankreas Yetmezliği
Moderatör : Cem Kaan PARSAK
Konuşmacı: M. Mahir ÖZMEN

14:30-16:00 PANEL
Özel Durumlarda Bariatrik Cerrahi
(Adölesan, Geriatrik, Süper Obez(BMI >50, BMI>60), İmmünsüprese)
Moderatörler:  Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR, Serdar KARACA

14:30-14:45 Adölesanlarda Bariatrik Cerrahi (Bariatric Surgery in Adolescents)
Koray TOPGÜL
14:45-15:00 İleri yaşlı ( >60) hastalarda Sleeve Gastrektomi
Münevver MORAN
15:00-15:15 NASL, Obezite Cerrahisi (Sleeve Gastrektomi) ve Transplantasyon
Cüneyt KAYAALP
15:15-15:30 Obezite Cerrahisi ve Organ Nakli aynı seansta yapılmalı mı?
Ayhan DİNÇKAN
15:30-15:45 Aspiration therapy for severe obesity: What surgeons should know?
Michel GAGNER
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-16:45 KONFERANS
Moderatör : Hüsnü SÖNMEZ
  Bariatrik Cerrahide ERAS
Recep AKTİMUR
16:45-17:45 VIDEO FESTİVAL: Peroperatif komplikasyonlar
Moderatörler: M. Tahir ORUÇ, Turgut İPEK
17:45-18:45 BİLDİRİLER
Moderatörler : Özgür KEMİK, Gürhan SAKMAN
BİLDİRİLER
Moderatörler : Çağhan PEKŞEN, Koray TOPGÜL


23.11.2019, Cumartesi

 

SALON A

 
07:45-08:30 Uzman ile Kahvaltı
Gastrik Bypass Prosedürleri
Aziz SÜMER, Recep AKTİMUR, Fakı AKIN

08:30-09:15 KONFERANS
Moderatör:  Mahir ÖZMEN
  Ligamentum Teres fundoplication for reflux after sleeve or DS/SADI
Michel GAGNER

09:15-10:15 PANEL
Gastrik Bypasslar ve Komplikasyonları
Moderatörler:  Cüneyt KAYAALP, Süleyman Çetinkunar
09:15-09:30 Roux- n-Y Gastrik Bypass Standart Teknik
Ahmet Ziya BALTA
09:30-09:45 MGB standart teknik
Umut BARBAROS
09:45-10:00 Bridged MGB
Aziz SÜMER
10:00-10:15 Gastrik Bypass da peroperatif ve erken dönem komplikasyonlar
Fatih SÜMER
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:00 KONFERANS
Moderatör: Selçuk MERCAN, Halil Özgüç
  Concomittant LSG plus HH repair: 5 years follow up
Gianfranco SILECCHIA
11:00-11:30 VİDEO İNTERAKTİF TARTIŞMA: Ne Yapmalı?
Moderatör: Kamal MAHAWAR
1-Barrett esophagus after LSG
2-Transhiatal migration of long-term sleeve with severe GERD in patient with normal weight
Gianfranco SILECCHIA
11:30-13:00 PANEL
Revizyonel Bariatrik Cerrahiler
Moderatörler: Halil COŞKUN, Mahir ÖZMEN
11:30-11:45 Revizyonel Cerrahide Restriksiyon/ Re-sleeve?
Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR
11:45-12:00 Revizyonel Cerrahide Malabsorptive komponent ve bacak uzunluğu
Michel GAGNER
12:00-12:15 Gastrik Bant çıkarılması sonrası revizyon : aynı seans mı?
Oktay BANLI
12:15-12:30 Revizyonel cerrahide Robot'un Yeri
Mahir ÖZMEN
12:30-12:45 Revizyonel Cerrahide Endoskopik Girişimler
Halil ALIŞ
12:45-13:00 Tartışma
13:00-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:15 KONFERANS (NESTLE)
Moderatör: Mahir ÖZMEN
Obezite Cerrahisi öncesi ve sonrası beslenmede yenilikler
Cem Kaan PARSAK
14:15-14:40                   KONFERANS
Moderatör : Cüneyt KAYAALP
  Obezite ve Kanser
Füsun ÖZMEN
14:40-15:10 KONFERANS
Moderatörler :  Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR, Oktay BANLI
  Revizyonel Bariatrik Cerrahi
Kamal MAHAWAR
15:10-15:40 KONFERANS
Moderatör: Michel GAGNER
  SADI-S Long- Term Outcomes ( ONLINE)
Antonio TORRES
15:40-16:00 Kahve Arası
16:00-17:10 PANEL
BARİATRİK CERRAHİ ACİLLER? Bariatrik Cerrah olmayanlar ne bilmeli?
Moderatörler :  Cem Kaan PARSAK, Özgür FIRAT
16:00-16:15 Bariatrik Cerrahide Kanama
Çağhan PEKŞEN
16:15-16:30 Bariatrik Cerrahi Sonrası Kaçak
Emir GÜLDOĞAN
16:30-16:45 Bariatrik Cerrahi Sonrası Vitamin-Mineral Eksiklikleri
Orçun YALAV
16:45- 17:00 Acil Cerrahi Uzmanları için Özet Algoritmalar
Evren DİLEKTAŞLI
17:00- 17:10 Tartışma
17:10-17:50 KONFERANS
Moderatör: Cüneyt KAYAALP

SALON B

  Transit Bipartition: Technique and Long- Term Outcomes (ONLINE)
Sergio SANTORO

17:45-18:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Moderatörler : Yusuf YAĞMUR, Özgen IŞIK

24.11.2019, Pazar

07:45-08:30 Uzman ile Kahvaltı
Metabolik Cerrahi
Kamal MAHAWAR, Umut BARBAROS, Cem Kaan PARSAK
  KONFERANS
Moderatör: Mahir ÖZMEN 
08:30-09:00 ICCDS-Reports
Michel GAGNER
09:00-10:30 PANEL
BPD, DS, DJ Bypass, SADI, Bipartition vb
Moderatörler: Umut BARBAROS, Ömer ALABAZ
09:00-09:20 BPD/DS Standart Teknik
Taner YİĞİT
09:20-09:40 SADİ/SIPS/SADS (Proksimal-distal DJ Bypass)
Mahir ÖZMEN
09:40-10:00 Transit Bipartition
Fatih Can KARACA
10:00-10:20 İleal Interposition Gerçek mi? Efsane mi? Süreç Devam Ediyor!
Cem Kaan PARSAK
10:20-10:30 Metabolik Cerrahinin Geleceği ve Yeni Teknikler Neler Olabilir?
Emir GÜLDOĞAN
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:15 Kapanış

 

KAYIT ve KONAKLAMA

 

KAYIT

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ

 

BMCD Üye Uzman

750 TL

BMCD Üyesi Olmayan Uzman

850 TL

Asistan, Hemşire, Diyetisyen, Aile Hekimi

550 TL

Firma Temsilcisi

750 TL

 

KURS KAYIT ÜCRETLERİ

 

300 TL

*Yukarıda belirtilen kayıt fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

*Kongre kayıt ücretine dahil olan hizmetler;

  • Kongre çantası,
  • Kongre basılı malzemeleri (program ve özet kitapçıkları)
  • Öğle yemekleri

TESİS KULLANIM ÜCRETİ 
Kongre otelimizde konaklamayan tüm misafirlerimizden, günlük tesis kullanım bedeli olarak günlük  350 TL + %18 KDV ücret talep edilecektir. Tesis kullanımı 09:00 – 18:00 saatlerini kapsamaktadır.

TRANSFER ÜCRETLERİ

Havalimanı – Otel ( tek yön )

395 TL

Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı tek yön toplu transfer fiyatıdır, %18 KDV ilave edilecektir.

 

KONAKLAMA

KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 
3 GECELİK PAKET (21 - 24 Kasım 2019)

 

 

OTEL

ELA QUALITY OTEL (Tek Kişilik Oda )

 

3.400 TL

ELA QUALITY OTEL (İki Kişilik Oda)

 

4.700 TL

Konaklama paket fiyatına dahil olan hizmetler :

  • Konaklama fiyatlarına kahvaltı, öğle yemeği, günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, akşam yemeği, yemeklerde  yerli içki, Lobby Barda 09:00-24:00 saatleri arasında limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve çay/kahve servisi dahildir.
  • 3  geceden az konaklamalarda 3 gecelik konaklama ücreti alınacaktır.
  • Yukarıda belirtilen konaklama paket fiyatları her şey dahil sistemde olup, %8 KDV ilave edilecektir. 
Ödemelerin hizmet bedelinde belirtilen döviz cinsiyle yapılması esastır. TL cinsinden yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki TCMB Efektif Alış Kuru dikkate alınmalıdır. 

İptal Koşulları: Konaklama ücretlerinde, 30 Ağustos  2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ödenen ücretin %50’si geri iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri iade yapılmayacaktır.

Not: Kayıt, Konaklama veya Sponsorluk ücretlerinden bakiye ödemelerini KONGRE bitiş tarihinden sonraki bir tarihte yapmak isteyen firmaların, kalan bakiye ödemelerine % 10 tutarında ilave bir tutar eklenecektir.

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı: 
İş Bankası
Hesap Adı: Flap Kongre
Şube: Başkent Şubesi
IBAN No TL: TR77 0006 4000 0014 3980 0175 04** TL
IBAN NO EURO: TR38 0006 4000 0024 3980 0120 90 *EUR

 

İLETİŞİM

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Potgoritsa Caddesi No:1 06610 Birlik-Çankaya, Ankara

bariatrik2019@flaptour.com.tr

+90 (312) 454 00 00

KONGRE MERKEZİ